Zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu
Imię i nazwisko dziecka
Numer grupy
Termin nieobecności
Przyczyna