Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

PODSTAWA PROGRAMOWA JEST REALIZOWANA PRZEZ CAŁY DZIEŃ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

Ramowy rozkład dnia 

w Przedszkolu nr 239 w Warszawie

w roku szkolnym 2023/2024

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, swobodne lub inspirowane przez nauczyciela: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja zachowań, rozwijanie umiejętności dzieci. Schodzenie się  dzieci do  godz. 8.30

(pomiędzy godziną 7.00 - 8.00: grupa I łączona jest z grupą II - opiekę sprawują nauczycielki grupy II,

grupa IV z grupą III - opiekę sprawują nauczycielki grupy III)

8.00 – 8.20  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, czynności porządkowe, gimnastyka poranna.

8.20 – 8.30  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Dezynfekcja stolików przed posiłkiem.

8.30 – 9.00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Dezynfekcja stolików po posiłku.

9.00 – 11.45  Realizacja zadań edukacyjnych - zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego wybranego dla danej grupy wiekowej. Działania realizowane w ramach kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych (j. angielski); kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zabawy/działania wynikające z  własnej aktywności i potrzeb dziecka. Aktywność zbiorowa, w grupach, indywidualna – inspirowana przez nauczyciela (w budynku i poza nim – ). Działania diagnostyczno - prognostyczne oraz terapeutyczno - kompensacyjne z dziećmi o SPE. Sytuacje edukacyjne związane z ryzykiem wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu wg harmonogramu dla każdej z grup, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia  kształtujące postawę dziecka,
W tym:

10.00 – 10.15 II śniadanie – zdrowa przekąska (owoce sezonowe). Zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania. Dezynfekcja stolików przed i po posiłku.

11.45 – 12.00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, dezynfekcja stolików przed posiłkiem.

12.00 – 12.30 Obiad ( I i II danie) ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.30 – 12.40 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, dezynfekcja stolików po posiłku.                               

12.40 – 14.15 Odpoczynek poobiedni/ relaksacja „kwadrans na bajkę” – głośne czytanie literatury dziecięcej, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne.  Zabawy na świeżym powietrzu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o SPE. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Zabawy ruchowe przy muzyce.

14.15 – 14.30 Czynności  porządkowe, mycie rąk. Dezynfekcja przed i po posiłku.

14.30 – 14.50 Podwieczorek - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.50 – 17.00  Zabawy ruchowe z muzyką. Zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie ( przy sprzyjającej pogodzie), rozchodzenie się dzieci.

(pomiędzy godziną 16.00 - 17.00 grupa I łączona jest z grupą II - opiekę sprawują nauczycielki grupy II,

pomiędzy godziną 16.30 -17.00 (16.00 w piątki) grupa IV z grupą III - opiekę sprawują nauczycielki grupy III)