Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

PODSTAWA PROGRAMOWA JEST REALIZOWANA PRZEZ CAŁY DZIEŃ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

Ramowy rozkład dnia 

w Przedszkolu nr 239 w Warszawie

w roku szkolnym 2022/2023

7.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, swobodne lub inspirowane przez nauczyciela: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja zachowań, rozwijanie umiejętności dzieci. Schodzenie dzieci do 8.30

(pomiędzy godziną 7.00 - 8.00:grupa I łączona jest z grupą II - opiekę sprawują nauczycielki grupy II,

grupa IV z grupą III - opiekę sprawują nauczycielki grupy III)

8.00 – 8.20  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, czynności porządkowe, gimnastyka poranna.

8.20 – 8.30  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. Dezynfekcja stolików przed posiłkiem.

8.30 – 9.00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Dezynfekcja stolików po posiłku.

9.00 – 11.45  Realizacja zadań edukacyjnych - zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego wybranego dla danej grupy wiekowej. Działania realizowane w ramach kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych (j. angielski); kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zabawy/działania wynikające z  własnej aktywności i potrzeb dziecka. Aktywność zbiorowa, w grupach, indywidualna – inspirowana przez nauczyciela (w budynku i poza nim – ). Działania diagnostyczno - prognostyczne oraz terapeutyczno - kompensacyjne z dziećmi o SPE. Sytuacje edukacyjne związane z ryzykiem wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu wg harmonogramu dla każdej z grup, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia  kształtujące postawę dziecka,
W tym:

10.00 – 10.15 II śniadanie – zdrowa przekąska. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania. Dezynfekcja stolików przed i po posiłku.

11.45 – 12.00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu, dezynfekcja stolików przed posiłkiem.

12.00 – 12.30 Obiad (II danie) ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami

12.30 – 12.40 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, dezynfekcja stolików po posiłku.                               

12.40 – 14.15 Odpoczynek poobiedni/ relaksacja „kwadrans na bajkę” – głośne czytanie literatury dziecięcej, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne.  Zabawy na świeżym powietrzu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o SPE. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Zabawy ruchowe przy muzyce.

14.15 – 14.30 Czynności  porządkowe, mycie rąk. Dezynfekcja przed i po posiłku.

14.30 – 14.50 Podwieczorek - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

14.50 – 17.00  Zabawy ruchowe z muzyką. Zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, praca indywidualna, pobyt w ogrodzie ( przy sprzyjającej pogodzie), rozchodzenie się dzieci.

(pomiędzy godziną 16.00 - 17.00 grupa I łączona jest z grupą II - opiekę sprawują nauczycielki grupy II,

pomiędzy godziną 16.30 -17.00 (16.00 w piątki) grupa IV z grupą III - opiekę sprawują nauczycielki grupy III)